Close

Tag Archive for: zzp

Onderzoek: Helft zzp’ers wil netwerken op flexwerklocatie

Onderzoek: Helft zzp’ers wil netwerken op flexwerklocatie

Snel internet meest belangrijk voor zzp’ers

HOOFDDORP – Bijna de helft van de zzp’ers kiest voor een flexwerklocatie om daar branchegenoten te kunnen ontmoeten. Vooral voor zzp’ers die net gestart zijn, blijkt de mogelijkheid om te netwerken een motivatie om voor een flexwerklocatie te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.656 zzp’ers in opdracht van HNK.

46 procent van de zzp’ers kiest voor een flexwerkplek om hier branchegenoten te kunnen ontmoeten. Voornamelijk zzp’ers die minder dan 2 jaar actief zijn, kiezen om deze reden voor een flexwerklocatie. Verder zegt bijna een derde van de zzp’ers graag op een flexwerklocatie te werken omdat zij hier productiever zijn. Ook geeft 22 procent aan hier rustiger te kunnen werken.

Remco Boelens, directeur HNK, herkent deze trend. “Zzp’ers willen steeds vaker efficiënt zaken doen door in een inspirerende, professionele omgeving met gelijk gestemden kantoor te houden en meteen onderdeel uit te maken van de community. Zodoende haal je meer uit de (flex)werkplek, doe je makkelijk onderling zaken en bouw je automatisch aan je eigen naamsbekendheid binnen deze community of netwerkomgeving,” aldus Boelens.

Goed(koop) internet

Maar liefst 93 procent van de zzp’ers vindt dat er op zijn werkplek een goede en snelle internetverbinding moet zijn. Ook een goede catering wordt door ruim de helft van de zzp’ers belangrijk gevonden. Ondanks dat snel internet belangrijk is voor zzp’ers, zijn zij niet bereid veel voor deze faciliteit te betalen. Zzp’ers die snel internet belangrijk vinden willen gemiddeld 56 euro per maand betalen om te kunnen werken op een flexwerklocatie. Secretaressediensten worden door slechts 5 procent van de zzp’ers belangrijk gevonden bij een flexwerklocatie. Deze groep is echter wel bereid het meeste te betalen voor een flexwerkplek, namelijk 91 euro per maand.

Zzp’er werkt één werkdag per week buitenshuis

49 procent van de zzp’ers werkt meer dan 5 uur per week op een flexwerkplek of in een horecagelegenheid. De helft van deze groep werkt zelfs meer dan 15 uur per week op een dergelijke locatie. Gemiddeld genomen zijn zzp’ers per week 8 uur werkzaam op een flexwerklocatie.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.656 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, mei 2017).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in onderstaande infographic.

Flexwerklocatie populair onder jonge, startende zzp’er

Flexwerklocatie populair onder jonge, startende zzp’er

HOOFDDORP – Ruim 9 op de 10 zzp’ers werkt weleens buitenshuis. Wanneer zzp’ers buitenshuis werken doen zij dat in veruit de meeste gevallen (88,1%) op locatie bij hun opdrachtgever. Ook flexwerklocaties en horecagelegenheden zijn populair, voornamelijk onder jonge en net gestarte zzp’ers. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.656 zzp’ers in opdracht van HNK.

90 procent zzp’ers werkt buitenshuis

Bijna een kwart van de zzp’ers (23,5%) werkt buitenshuis in een horecagelegenheid en 21,5 procent is op een flexwerklocatie te vinden. Slechts 12,1 procent van de zzp’ers die weleens buitenshuis werken, werkt in een eigen kantoor.

Remco Boelens, directeur HNK, herkent zich in deze trend: ‘’Zzp’ers zoeken steeds vaker een alternatief voor het thuiswerken. Horecagelegenheden worden hiervoor gebruikt, maar tegenwoordig ook steeds meer de flexwerklocaties. Hier werk je in een inspirerende, professionele omgeving met gelijkgestemden en wordt er vaak onderling zaken gedaan. Overigens zien wij ook een vergelijkbare trend bij het MKB en corporates: deze organisaties stimuleren vaak werken in een professionele flexwerklocatie als alternatief voor het werken aan de keukentafel.”

Startende zzp’er werkt vaker thuis
De meeste zzp’ers die buitenshuis werken, zijn langer dan 5 jaar actief als zelfstandig ondernemer (73,2%). 17,9 procent is tussen de 2 en 5 jaar actief en 9,0 procent is minder dan 2 jaar zelfstandig ondernemer. Ook werken hoogopgeleide zzp’ers vaker buitenshuis. Ruim drie kwart van de zzp’ers die weleens buitenshuis werken is hoogopgeleid.

Jongere zzp’er vaker op flexwerklocatie te vinden

Waar de zzp’er buitenshuis werkt verschilt sterk per leeftijdscategorie en ondernemersfase. Zo werken vooral jongere zzp’ers en zzp’ers die net gestart zijn vaak op een flexwerklocatie. 30,8 procent van de zzp’ers jonger dan 35, en 41,2 procent van de zzp’ers die minder dan 1 jaar actief zijn, kiest voor een dergelijke locatie wanneer zij buitenshuis werken. Ook horecagelegenheden zijn onder deze laatste groep populair. Zzp’ers ouder dan 65 hebben in verhouding weer vaker een eigen kantoor (21,1%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.656 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2017). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.